Đăng ký đối tác

Chương trình đối tác tại Amazing hấp dẫn bởi vì

Không mất phí

Đăng ký hoàn toàn miễn phí

Hoa hồng cao

Nhận ngay 10% hoa hồng/ hợp đồng (Không bao gồm daonh thu giao diện, ứng dụng)

Ghi chú: Amazing sẽ thanh toán hoa hồng cho partner khi doanh thu hoa hồng đạt tối thiểu 500,000 vnđ.

Không rủi ro

Không chịu trách nhiệm với khách hàng, Haravan sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, chốt hợp đồng, triển khai, chăm sóc

Hệ thống quản lý khách hàng, tài chính minh bạch

Theo dõi các khách hàng, thống kê doanh thu hàng tháng với hệ thông quản lý khách hàng cung cấp cho đối tác.

Đăng ký tại dây: Click here

 

089 9950 601